Pogoji poslovanja

Aplikacija podpora v živo vam pomaga opravljati, navduševati in prepričati slehernega obiskovalca na vaši spletni strani, ter njim tako ponuditi izkušnjo, ki jo nebodo pozabili.

Pogoji
Člen 1

Z sprejemom teh pogojov poslovanja, uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in, da sprejema te pogovoje.

Sprejem teh pogojov poslovanja je obvezno, da lahko uporabnik pridobi aplikacijo podpora v živo.

Vsi uporabniki spletne strani, spletnapodpora.com imajo možnost, da si preberejo te pogovoje poslovanja

Spletnapodpora.com si pridržuje pravico, da spremeni člene teh pogojev, ne da bi bilo potrebno obvestiti uporabnike o izvedenih spremembah. Uporabniki se lahko ves čas seznanijo z pogoji poslovanja na spletni strani, spletnapodpora.com.

Poznejše spremembe pogojov poslovanja se štejejo kot soglasje za že obstoječe uporabnike. Zavrnitev te spremembe prepričuje uporabo aplikacije podpora v živo.


Člen 2

Vsa programska oprema katero ponuja spletnapodpora.com in jo uporabljajo uporabniki, se v skladu z zakonimom o avtorskih pravicah RS, ne sme v nikakršnem smilsu spreminjat. Pomeni, da je celotna programska koda avtorsko zaščitena in je kršitev tega pogoja, kaznivo dejanje in bo pravno preganjano z strani organov RS.

Pri morebitni ugotovitvi piratskega širjenja, se bo spletno stran, podjetje ali fizično osebo, katero uporablja aplikacijo podpora v živo ne licenčno, začelo v skladu z zakonim o avtorski pravicah RS, pravno preganja.

Spletnapodproa.com ima izključno pravico odločati o funkcionalnosti aplikacije ter jo po potrebi za dologčene uporanbike spreminjati. Pravtako ima pravico, da preneha opravljati to storitev.

Spletnapodpora.com ima izključno pravico za odločanje o vsebini in naravi programske opreme, kot tudi svobodo, spremeniti ali odstraniti posamezne elemente.

Vso programsko opremo, ki jo prejejo uporabniki, so po preteku licence in neobnovitvi le te, dolžni v celoti aplikacijo izbrisati.

Zakup paketa se obračuna za 12 mesečno obodbje. Če uporabnik v tem želi prekiniti paket lahko to stori vendar se mu stroški ne povrnejo.

V primeru nedelovanja ali nekompatibilnosti, spletnapodpora.com ne prevzema odgovornosti za tovrstne napake, zato se stroški nakupa ne povrnejo.

Vsak uporabnik, ki je zakupil aplikacijo ima možnost, da se registrira v poseben uporabniški terminal, kjer lahko najde veliko koristnih informacij o aplikaciji ter druge stvari.


Člen 3

Aplikacija je namenjena izključno za poslovno uporabo in se sme uporabljati le v skladu z njenim ciljem, izboljšati komunikacijo med gosti in uporavitelji spletnih strani.

Aplikacijo je mogoče dostopati le s prijavo na določeno spletno stran.

Uporabnik mora biti vsaj 13 let starosti, da lahko zakupi katerikoli paket.


Člen 4

Kadar stranka zakupi paket z popustom se mu za 12 mesečno obdobje zaračuna izbran paket z dodeljenim popoustom, po preteku 12 mesečnega obdobja se uporabniku obračuna po takrat veljavnem ceniku, videno na spletnapodpora.com.

Reklamacije upoštevamo zgolj v prvih 7 dneh po zakupu aplikacije, poznejših reklamacij ne upoštevamo.

V kolikor uporabnik želi narediti reklamacijo, zaradi nekompatibilnosti ali druge napake z njegove strani, se ta reklamacije ne upošteva.


Člen 5

Vsi pridobljeni podatki kakršnekoli narave, na spletni strani spletnapodpora.com se ne posredujejo naprej.

Vsi pridobljeni podatki kakršnekoli narave se uporabljajo zgolj za marketinške storitve v okviru te spletne strani.

Vsi pridoboljeni podatki iz spletne strani, spletnapodpora.com, se lahko hranijo dokler se smatra, do bodo potrebni.

V primeru ugotovitve, da se pridobljeni podatki ne potrebujejo več, bodo le ti uničeni.

V primeru posredovanja lažnih podatkov se lahko uporabnika prijavi.


Uporabniki s privolitvijo z temi pogoji zagotavljajo, da se bodo pogojev poslovanja držali in z aplikacijo ravnali vestno.